Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-09T22:01:47+02:00
Swiętość Jana Pawła II była darem dla nas wszystkich.

Celem Jana Pawła II było nauczaniem nas o Bogu o Jego Królestwie do którego trafimy po śmierci.

Zasłużył na miano Świętego ponieważ był oddany pracy którą wykonywał codziennie i głosił słowo boże oraz wybaczał wszystkim ludziom któży źle zrobili modlił się za nas wszystkich grzeszników.
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T22:49:53+02:00
Mam nadzieje że jest dobrze :)

Kiedy księga życia Jana Pawła II została definitywnie zamknięta 2 kwietnia 2005 roku, pierwszą i spontaniczną reakcją ludu Bożego było wyrażane głośno przeświadczenie o jego świętości. To słowo stanowiło i nadal stanowi najtrafniejsze podsumowanie życia i dokonań człowieka, którego przez ponad 26 lat nazywaliśmy Piotrem naszych czasów.

2.Swoim życiem i modlitwą, swoją wiernością Bogu i człowiekowi, swoją siłą i nadzieją w obliczu radości i cierpienia Jan Paweł II zafascynował miliony ludzi na całym świecie. Z entuzjazmem przyprowadzał do Chrystusa dzieci i młodzież i dorosłych. Dał niezwykłe świadectwo życia doprowadzonego do ewangelicznej, radykalnej głębi. Papież z Polski przypomniał współczesnemu człowiekowi prawdę o nas samych. Prawdę o tym, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa i że nie można żyć po ludzku bez Bożej miłości.
Jan Paweł II najmocniej przemówił do nas wtedy, gdy nas fizycznie opuścił, przechodząc na drugą stronę istnienia, by spotkać się twarzą w twarz z Miłością. To Jego niezwykłe świadectwo z pewnością poruszyło zdecydowaną większość Polaków, a zwłaszcza młodych ludzi, którzy nagle poczuli się duchowo osieroceni i przeżyli przeszywający ból rozstania. Inni z żalem uświadomili sobie to, że do tej pory nie słuchali Papieża i w obliczu jego śmierci postanowili się zmienić. To wszystko może mieć oczywiście pozytywny wpływ na sytuację powołaniową w Polsce, ale musimy dokonać precyzyjnego rozróżnienia płaszczyzn w tym względzie.


Cel nr 1 - Lepsze poznanie nauki Jana Pawła II
Cel nr 3 – Pomoc potrzebującym.
Cel nr 2 – Wędrówki śladami Jana Pawła I

Cel nr 4 – Inne wydarzenia, jak np.: poznawanie życia Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Uświadamianie sobie i innym, jaką rolę odegrała Jego osoba w różnych wymiarach naszych czasów. Podtrzymywanie pamięci o naszym Papieżu.

14 2 14