Odpowiedzi

2009-11-03T10:23:31+01:00
NOWY ADAM - JEZUS poświęca (ofiaruje Ojcu) Boski OWOC (czyli siebie) na DRZEWIE KRZYŻA na Kalwarii,
W Mszy Świętej, Jezus - NOWY ADAM i Boski OWOC, daje siebie Kościołowi, który jest NOWĄ EWĄ .

Podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus najpierw ofiarował siebie Kościołowi, a następnego ranka został złożony na Drzewie Krzyża. U stóp Drzewa - Krzyża Maryja, ludzka Nowa Ewa, złożyła Bogu Ofiarę z Jezusa, NOWEGO ADAMA, za grzechy ludzkości. Jezus we Mszy, złożył swoją JEDYNĄ Ofiarę Kościołowi, Mistycznej NOWEJ EWIE, by ofiarowała ją Ojcu aż do końca świata. Pod Drzewem Krzyża, Maryja złożyła Bogu ofiarę z Jezusa, tak jak Kościół składa Bogu ofiarę na Kalwarii we Mszy Świętej.

Tak to tłumaczył (kazał zapisać) ksiądz mojemu synowi w kl.I gimn.
383 4 383
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T10:32:08+01:00
Jezus podobnie jak Adam był kuszony przez diabła, jednak w odróżnieniu od niego nie uległ z żadnej pokus. Był w ten sposób wierny Bogu. Jezus pokazuje, że człowiek nie pozostaje pozbawiony pokus, ale może je zwyciężać.
Św. Paweł rozważając jak Jezus zachowuje się wobec podszeptów szatana, nazywa Go „nowym Adamem”. Zastanowimy się, dlaczego Jezusa możemy nazywać „Nowym Adamem”?
Uczniowie dochodzą do wniosku, że Jezusa możemy nazywać Nowym Adamem, ponieważ w przeciwieństwie do pierwszego był wierny Bogu i nie uległ pokusom a grzech, który sprowadził na ludzi biblijny Adam Jezus zniszczył przez swoją śmierć na krzyżu.

64 4 64