Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:22:40+02:00
The palace of Culture and the Science, laid in exact centre of Warsaw, near square of March pasts, from one's characteristic clod, the state the monument of past epoch. It is one from the most well-known simultaneously and the most easily recognized buildings in Warsaw and in Poland.

The palace of Culture and the Science the state the "gift of Soviet nation for Polish nation", meanwhile only Joseph was his originator Stalin. Palace was built in only just 3 years, to use he was devoted in year 1955.

At present the Palace the state seat of many firms as well as the institution of public usefulness, m. in.: cinema, theatres, bookshop, academy (Collegium Civitas), scientific institutions. Numerous exhibitions on his terrain be organized, and even markets. One of the largest conference halls in his interior is in Poland, containing 3000 persons, so called Congress Hall, and also the Museum of Technique as well as the Palace of Youth.

The largest attraction the Palace of Culture and the Science the state being on 30tym storey scenic terrace the panorama of Warsaw from which stretches the beauty, by what the object the state the banner point of majority of touristic trips to Warsaw.

Round Palace of Culture and many controversies grow among Polish society the Science. For one Palace state the symbol of rape by Soviet power, for different stood with inseparable symbol of Capital, on solid written in her architecture.

2 February 2007 r. Palace was written to register of relics.
To jest o Pałacu Kultury w warszwie tak brzmi to popolsku:Pałac Kultury i Nauki, położony w ścisłym centrum Warszawy, przy placu Defilad, ze swoją charakterystyczną bryłą, stanowi pomnik minionej epoki. Jednocześnie jest jednym z najbardziej znanych i najłatwiej rozpoznawanych budynków w Warszawie i w Polsce.

Pałac Kultury i Nauki stanowi "dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego", zaś jego pomysłodawcą był sam Józef Stalin. Pałac wybudowany został w zaledwie 3 lata, do użytku oddany został w roku 1955.

Obecnie Pałac stanowi siedzibę wielu firm oraz instytucji użyteczności publicznej, m. in.: kina, teatry, księgarnia, wyższa uczelnia (Collegium Civitas), instytucje naukowe. Na jego terenie organizowane są liczne wystawy, a nawet targi. W jego wnętrzu znajduje się jedna z największych sal konferencyjnych w Polsce, mieszcząca 3000 osób, tak zwana Sala Kongresowa, a także Muzeum Techniki oraz Pałac Młodzieży.

Największą atrakcję Pałac Kultury i Nauki stanowi znajdujący się na 30tym piętrze taras widokowy, z którego rozciąga się piękna panorama Warszawy, przez co obiekt stanowi sztandarowy punkt większości wycieczek turystycznych do Warszawy.

Wokół Pałacu Kultury i Nauki narasta wiele kontrowersji wśród społeczeństwa polskiego. Dla jednych Pałac stanowi symbol zniewolenia przez władzę radziecką, dla innych stał się nieodłącznym symbolem Stolicy, na stałe wpisanym w jej architekturę.
49 1 49