Odpowiedzi

2010-04-08T18:53:19+02:00
Gołębica- unosząca się nad Jezusem wskazuje, że
Duch Święty spoczywa "na" nim i zwiastuje swoje
"w" nim działanie.

Ogień- symbolizuje wielką, oczyszczającą moc,
z jaką działa Duch Święty.

Woda- symbol działania Ducha Świętego, którą
zostajemy obmyci podczas chrztu. Obmycie to
symbolizuje narodzenie do życia Bożego.

Pieczęć- obraz pieczęci wskazuje na niezatarte
znamię namaszczenia Duch Świętego w sakramentach
chrztu, bierzmowania i kapłaństwa.

Światło - to nierozłączny symbol w objawieniach
Ducha Świętego - objawiają Boga żywego i
zbawiającego, osłaniając transcendencję Jego chwały.

;)
2 5 2