Oblicz ile moli oraz gramów NaOH potrzeba do sporządzenia 200 cm sześciennych roztworu tego związku o stęzeniu 0,5 mola na decymetr sześcienny

Oblicz w jakiej objętości azotanu V potasu o stężeniu 0,1 mol na decymetr sześcienny znajduje się

a) 0,5 mola KNO3
b) 20,2 g KNO3

1

Odpowiedzi

2010-04-09T02:16:02+02:00
Rozwiazanie w załączniku:P