Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T18:12:59+02:00
1- Urząd miasta i gminy
-rodzaj działalności i miejsce wykonywania
-nazwa firmy
-numer ewidencyjny
-adres zamieszkania
-adres siedziby firmy
dokumenty-dowód osobisty
otrzymujemy- wpis do ewidencji działalności gospodarczej

2-Urząd Statystyczny
-forma organizacyjno-prawna
-nazwa organu ewidencyjnego
dokumenty- dowód osobisty, kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gosp.
otrzymujemy- wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej [regon]

3-Urząd Skarbowy
-decyzja o formie opodatkowania
dokumenty- kserokopie pozostałych, dowód osobisty
otrzymujemy- numer indyfikacji podatkowej [nip]

4- zakład usługowy
-pieczątka

5- bank
-założenie konta
dokumenty- dotąd zgromadzone + pieczątka
otrzymujemy- numer rachunku bankowego

6- Zakład ubezpieczeń społecznych
-dokumenty dotąd zgromadzone
otrzymujemy- nr ubezpieczenia społecznego podatnika
2010-04-08T18:13:25+02:00
Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta
Numer REGON w Urzędzie Statystycznym
Firmowe konto bankowe i pieczątka
Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania
Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS
zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy