W podanym teście podkreśl czasowniki wraz z dopełnieniem.Obok zapisz pytanie o tę część zdania, nazwę części mowy,którą została wyrażona,i jej przypadek.Zamiary Stasia.nieraz rano myślę o tym,czym ja będę jak urosnę, czy kuć będę w kużni młotem,czy obrabiać piłą sosnę ,czy zapadłszy w puszczę, w knieje,dzielnym stanę się leśnikiem,co to nigdy nie blednieje, choć się spotka z wilkiem,z dzikiem?,albo może będę badał,het, na niebie księżyc złoty, ludziom dziwy opowiada, i tłumaczył gwiazd obroty. PROSZĘ O POMOC

1

Odpowiedzi

2010-04-08T18:38:03+02:00
(myślę) o tym- miejscownik
(kuć) w kuźni- przysłówek, celownik
(obrabiać) piłą- rzeczownik, narzędnik
(stanę się) leśnikiem- rzeczownik, narzędnik
(będę badał) het- przysłówek, wołacz
1 1 1