Odpowiedzi

2009-11-03T13:11:14+01:00
A)2 dm szescienne tlenu odmierzonego w warunkach normalnych

32g (O₂)---22,4 dm³
xg -------2 dm³
x=2,86g (O₂)

b) 0,2 kilomola kwasu siarkowego(VI)

0,2 kilomola=200 moli

1mol(H₂SO₄)---98g
200 moli----- xg
x=19600g = 19,6 kg

c) 6 moli azotu cząsteczkowego
1 mol (N₂)---28g
6 moli----- xg
x=168g