To zadania do Latarnika. POMOOCY!
1
bohater przeżywa sprzeczne stany i emocje. Przyjrzyj się parom antonimów:
*optymista-pesymista
*ufny-nieufny
*pełen nadzieji-pozbawiony nadzieji
*szczęśliwy-nieszczęśliwy

następnie odpowiedz na poniższe pytania

*jakie emocje przeżywał bohater w przeszłości, a jakie przeżywa w czasie wykonywania obowiązków latarnika?
*co spowodowało tę zmianą?

2

Nazwij siłę, która często kierowała losami bohaterów mitologicznych. (Przypomnij sobie np wiadomości dot. wyroczni delfickiej). Wskaż fragmenty w tekście które dowodzą że Skawiński również dostrzegał jej obecność i wpływ na swoje życie

3

Znajdź fragment Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, który odczytuje Skawiński. Opisz wrażenie jakie zrobiła na bohaterze lektura tego tekstu

4

Powiedz, dokąd oczami wyobraźni przeniósł się old latarnik pod wpływem czytanego utworu. Wspomnienia jakich wydarzeń w których brał udział wywołały przeczytane fragmenty epopei?

5

w epilogu Pana Tadeusza autor wyraził marzenia aby jego książki "zbłądziły pod strzechy". Wytłumacz sens tych słów w kontekście losów Skawińskiego.

6
Zwróć uwagę na ostatni akapit Latarnika. Określ zmianę jaka zaszła w wyglądzie zewnętrznym bohatera. Które szczegóły wyrażają optymizm a które pesymizm?

1

Odpowiedzi

2010-04-09T21:14:05+02:00
1) bohater w przeszłości, przed objęciem pracy latarnika był nieszczęśliwy, tułał się po ziemi szukając lepszego życia, podczas gdy został latarnikiem był szczęśliwy, zadowolony ze swojej pracy i solidnie ją wykonywał... Te zmianę spowodowało objęcie pracy latarnika. Bohater znalazł swój cel, znalazł swoje miejsce, przestał się tułać po ziemi.
1 5 1