1)Z czego wynika układ stref roślinności na kuli ziemskiej?
2) Kogo określa się mianem sanitariuszy przyrody?
3)Co jest przyczyną powstawania wiatru?
4)Jaka instytucja decyduje o dopuszczeniu wody do celów pitnych ?
5)Jak nazywa się największa ryba słodkowodna w Polsce>

;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:38:11+02:00
1. Rozmieszczenie roślinności zależy głównie od warunków klimatycznych, a w szczególności od wielkości opadów i ich rozkładu w ciągu roku.
Znaczny wpływ na typ roślinności mają:
- rodzaj gleby,
- wysokość nad poziomem morza,
- ukształtowanie terenu,
- odległość od oceanów i mórz,
- kontynentalizm klimatu.
2.Sanitariusze przyrody to wszystkie organizmy odżywiające się martwymi roślinami i zwierzętami
3.Przyczyną powstawania wiatru jest różnica ciśnień wywołana różnicą temperatur.
4. -
5.sum