Zadanie 1
Bluza kosztowała 75 zł jej cenę obniżono o 20 % . Ile wynosi nowa cena ?

zadanie 2
Wysłanie 5 SMS-ów kosztuje Janka 1,20 zł. Janek napisał trzydzieści smsów.Ile razy więcej zapłaci za 30 Sms-ów niż za 5 SMS-ów ? Ile zapłaci za 30 Smsów ?

3

Odpowiedzi

2010-04-08T20:20:21+02:00
Zad 1

75zł * 20%= 75zł*0,2=15zł

Zad2

5sms-1.2zł
10sms-2.4zł
15sms-3.6zł
30sms-7,2zł

7.2zł/1.2zł= 6

O 6 razy więcej. 30 sms kosztuje 7.20zł
2010-04-08T20:23:51+02:00
Zadanie 1.
20% * 75 = x
20/100 * 75 = x / *100
1500 = 100x / :100
15 = x -> o tyle obniżono
75 - 15 = 60 -> tyle wynosi nowa cena

Zadanie 2.
1,20:5 = 0,24 -> cena jednego smsa
30 * 0,24 = 7,2 -> cena 30smsów
7,2: 1,2 = 6 -> 6razy więcej zapłaci za 30 smsów w stosunku do 5
2010-04-08T20:27:20+02:00
1. 75*0,2=15
75-15=60 Odp.:Nowa cena wynosi 60 zł.
2 za 5 sms-ów zapłacił= 1,2
za 10 sms-ów zapłacił=2,4
za 30 sms-ów zapłacił=7,2
7,2:1,2=6
Odp.:Janek zapłacił 6 razy tyle za 30SMS-ów niż za 5. Za 30 SMS-ów zapłacił 7,2zł