PRZETŁUMACZ HISTORYJE
It was Halloween and we all got dressed up. We kept on going from house to house, hoping people would open the door. We were quite successful but the evening was ending. Hanna and I, being the oldest ones, divided everything we got justly and gave each of our mates a share. Then we looked at one another and we knew what we wanted to do. We came up with the idea of checking out the old graveyard.

We came home, changed our clothes and lied to our mums. I said I was going to Hanna's and Hanna said...

1

Odpowiedzi

2010-04-08T21:27:49+02:00
Było Halloween i wszyscy sie przebralismy. Cały czas chodziliśmy od domu, do domu, mając nadzieję, że ludzie nam otworzą. Nawet odniesliśmy sukces, ale wieczór sie kończył. Hanna i ja, będąc najstarszymi, podzieliłysmy wszystko co właśnie zdobyliśmy, dając każdemu z naszych znajomych część. Potem spojrzałyśmy po sobie i wiedziałysmy, co chcemy zrobić. Wymyśliłysmy, by pójść na stary cmentarz.

Wróciłyśmy do domu, przebrałyśmy się i okłamałyśmy nasze mamy. Ja powiedziałam, że idę do Hanny, a Hanna powiedziała...