Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T01:00:24+02:00
Witaj :)
1.
Atom helu pozbawiony jednego elektronu staje się jednododatnim jonem
czyli kationem He+. Ładunek jądra helu nie ulega zmianie i nadal wynosi +2.

2.
a) Ładunek q2 = - 3,2nC oznacza nadmiar elektronów w ilości :
n = q2/e = -3,2 *10(-9)C /[-1,6*10(-19)C/e] = 2*10(10)e czyli nadmiar
2*10(10) elektronów.

b) Ładunek q3 = -16nC oznacza nadmiar elektronów w ilosci :
n = q3/e = -16*10(-9)C /[-1,6*10(-19)C/e] = 10*10(10)e = 10(11)e czyli
nadmiar 10(10) elektronów.

Semper in altum..........................pozdrawiam :)