Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:39:27+02:00
Advantages; - zalety
First of all, Internet provides access to a lot of information. Some of them are very useful in your job other helps in your hobby. Searching the net with Google, you can find everything you want. You can also do shopping using Internet.Next advantage of internet is email. Internet mails get in a few seconds in their destinations. It is very important when you want to send something for example to Australia. Of course you can send not only texts. You can email whatever you want, movies, photos, songs, computer programs etc. Costs are very important advantage of emails. Sending an email is much cheaper then phoning, or sending normal letters.

Disadvantages; - wady
Beside a lot of advantages, Internet has some disadvantages too. First of disadvantages is that people who spend too much time sitting in the front of computer can easily gets ill. Radiation emitted by computer’s screen is harmful to eyes. People who spend too much time at their homes (because they needn’t go anywhere, they can do everything using Internet) are getting weaker. Sitting a for long time is also harmful to the spine.
Second disadvantage is that Internet can by addictive. Some people just can’t live without it. They have no real friends and when Internet is down they are getting furious.

Tłumaczenie:
Zalety;
Po pierwsze, Internet umożliwia dostęp do wielu informacji. Niektóre z nich są bardzo przydatne w pracy innym pomaga w hobby. Szukanie w Internecie przy pomocy Google, można znaleźć wszystko, cokolwiek chcesz. Można również robić zakupy za pomocą Internetu. Następna zaleta Internetu to email. maile można wysyłać w ciągu kilku sekund. Jest bardzo ważne, gdy chcesz wysłać coś na przykład do Australii. Oczywiście można wysyłać nie tylko teksty. Możesz wysyłac co chcesz, filmy, zdjęcia, piosenki, programy komputerowe itp. Koszty są bardzo ważną zaletą e-maili. Wysyłanie e-maili jest znacznie taniej, niż dzwoniąc lub wysyłając normalne listy.

Wady;
Obok wielu zalet, Internet ma też kilka wad. Pierwszą wadą jest to, że ludzie, którzy spędzają zbyt dużo czasu przy komputerze może łatwo zachorować. Promieniowania emitowanego przez ekran komputera jest szkodliwe dla oczu. Osóby, które spędzają zbyt dużo czasu w domu (bo nie muszą nigdzie iść, mogą robić wszystko przy użyciu Internet) są coraz słabsze. Siedzenie przez długi czas jest szkodliwe dla kręgosłupa.
Drugi problem jest to, że Internet może być uzależniający. Niektórzy ludzie po prostu nie mogą żyć bez niego. Nie mają prawdziwych przyjaciół, a kiedy nie ma Internetu są wściekli.

:)
licze na naj ;P
1 5 1