PILNE!!! jeszcze na dzis, czekam kolo 20 min

13/298 matematyka3

Wydobywany z rzeki piasek usypywany jest w stozek o wysokoci 2.4 m i obwodzie podstawy okolo 54cm. oblicz ile samochodow o ladownosci 4,5 tony potrzeba do przewiezienia tego piasku jesli 1m3 piasku wazy 1350kg.

12/298

do produkcji lodow rozkow potrzebne sa wafle w ksztalcie stozka o tworzacej 12cm i srednicy podstawy 6 cm. ile potrzeba dm3 masy lodowej do wypelnienia 100 takich rozkow? wynik podaj z dokladnoscia do 0,1 dm3.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:46:19+02:00
1]
h=2,40m
2πr=54m
r=54:2π
r=około 8,6m
v=⅓πr²h=⅓×3,14×8,6²×2,4=około 185,79m³

1m³ waży 1350kg
185,79m³ waży 185,79×1350=250 816,5kg waży ten piasek
4,5t=4500kg
ilosc aut:250816,5:4500=55,737
potrzeba około 56 aut
2]
l=12cm=1,2dm
średnica=6cm
r=3cm=0,3dm
h=√1,2²-0,3²=√1,44-0,09=√1,35= około 1,16dm
v=⅓ πr²h=⅓×3,14×0,3²×1,16=0,1092718dm³
100 rożków=100×0,1092718=10,9dm³ potrzeba tej masy
2010-04-08T22:48:16+02:00
2πr≈54m
πr≈27m
r≈8,6m

Pp=πr²
Pp=3,14*(8,6)²
Pp=3,14*73,96
Pp=301,44

V=Pp*h/3
V=301,44*2,4/3
V=301,44*0,8
V=241,152m³

241,152m³*1,35t/m³=325,55t

325,55t/4,5t=72,34

TRZEBA 73 samochody

2)
r=3
l=12

H²=l²-r²
H²=114-9
H²=135
H=3√15
H≈11,62

Pp=πr²
Pp=9π
Pp≈28,26cm²

V=Pp*H/3
V=28,26cm²*11,62cm/3
V=109,46cm³≈0,1dm³
1 2 1