Zad.1 Drut o długości 2,8m został przecięty w stosunku 3:4.Oblicz jakiej długości sa otrzymane kawałki?
Zad.2 Basen jest podgrzewany do temperatury 26stopni C.Właściciel basenu zauważył,że zależność temp.(y) od czasu podgrzewania (x) wyraża się wzorem y=0,5x+10.Oblicz ,ile czasu potrzeba,aby ogrzać basen do temperatury 26 stopni C.Jaka będzie temperatura wody w basenie,gdy czas podgrzewania wyniesie 10 minut?
Zad.3 Jeden metr sześcienny puszystego śniegu waży 90kg.Ile ton śniegu trzeba usunąć z ulicy o długości 500m,szerokości 10m,gdy warstwa śniegu ma 0,2 m grubości?

2

Odpowiedzi

2010-04-09T09:31:30+02:00
1)
dane:
1 kawałek drutu=3x
2 kawałek=4x
cały drut=2,8m
3x+4x=2,8
7x=2,8 /:7
x=0,4
czyli 1 kawałek
3 *0,4m=1,2m
drugi kawałek
4 *0,4m=1,6m
2)
y=0,5x +10
czyli
y=0,5 *26+10
y=13+10
y=23
3)
V=500m*10m*0,2m=1000m3
M=90kg/m3
szukane:
masa śniegu=?
1000m3 * 90kg/m3=90000kg=90t
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T09:36:07+02:00
1.
x+y=2,8
4x=3y

x=2,8-y
4(2,8-y)=3y

x=2,8-y
11,2-4y=3y

x=2,8-y
-4y-3y=-11,2

x=2,8-y
-7y=-11,2 /:(-7)

x=2,8-y
y=1,6

x=1,2
y=1,6

2.
y- temp.wody
x-czas
26=0,5x+10
0,5x=16/:0,5
x=32
potrzeba 32 min aby ogrzać wodę do temp. 26 stopni

y=0,5*10+10
y=15
Temp. wody będzie wynosić 10 stopni

3.
V=500*10*0,2
V=1000m³

1m³=90kg
1000m³=x
x=1000m³*90kg : 1m³=90 000kg=90 ton