Obwód prostokąta jest równy 28 cm.Jeśli dłuższy bok tego prostokąta zmniejszymy o 1cm ,a krótszy zwiększymy o 1cm , to otrzymamy kwadrat.Oblicz pole prostokąta i długość przekątnej.

z zastosowaniem układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi

1

Odpowiedzi

2009-11-03T15:42:55+01:00
A, b - boki prostokąta

2a + 2b = 28
a - 1 = b +1

a + b = 14
a -1 = b + 1

a = 14 - b

14 - b - 1 = b + 1
12 = 2b
b = 6

a + 6 = 14
a = 14 - 6
a = 8

Odp" a = 8, b = 6