Scharakteryzuj trzy wybrane organizacje pożytku publicznego. Przedstaw ich krótką historię, zakres działów oraz cele. Dlaczego wybrałeś właśnie te organizacje? Ich główne cele i zadania. Od kiedy istnieją, czym się zajmują, komu pomagają, z kim współpracują? Status i cele.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T16:31:15+02:00
STOWARZYSZENIE NA TAK -
Osoby zarządzające:
Halina Grzymisławska-Słowińska - prezes
Władysław Zacharczuk - zastępca prezesa
Hanna Batycka - skarbnik
Janusz Juszczak - sekretarz

Typ podmiotu:
organizacja działająca na rzecz osób bezrobotnych / rynku pracy
* organizacja pozarządowa
* organizacja pożytku publicznego
* organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku w 2010 roku
* organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
* organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

Podstawowe informacje adresowe:
Adres: Ognik 20c
60-386 Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Kraj: Polska
Telefon: (61) 868 84 44
Faks: (61) 867 36 8

Zabezpieczenia społeczne:
* pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
* zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
* działalność charytatywna
* ochrona i promocja zdrowia
* działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Integracja i aktywizacja społeczna:
* promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
* działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
* działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
* działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
* promocja i organizacja wolontariatu
* działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz organizacje i jedn. kościoła katol., innych kościołów oraz jedn. samorządu teryt.


WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE

STOWARZYSZENIE "LEPSZY ŚWIAT"
3 4 3