Odpowiedzi

2010-04-09T12:57:55+02:00
Komercyjne:
a) f. aktywne (czynne)- udzielanie kredytów, pożyczek, czyli są więc pośrednikami finansowymi
b) f. pasywne (bierne)- przyjmowanie wkładów, czyli depozytów, które polegaja na gromadzeniu wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstw o gospodarstw domowych

Centralny:
a) bank emisyjny- jako jedyna instytucja ma prawo emitowania pieniądza gotówkowego, sprawdza autentyczność banknotów będących w obiegu i niszczy zużyte
b) bank rządu (państwa)- obsługuje rząd pod względem redystrybucyjnym, udziela pożyczek, zajmuje sie obsługą emisji papierów wartościowych skarbu Państwa
c) centum walutowe kraju- samodzielnie lub w porozumieniu z rządem ustala kurs waluty krajowej, przechowuje oficjalne rezerwy walut obcych, dewiz i złota
d)"bank banków komercyjnych"- świadczy takie same usługi, jakie banki komercyjne swoim klientom, sa to:
-dostarczanie gotówki
-rozliczenia bankowe
- prowadzenie rachunków depozytowych
-udzielanie kredytów
e) nadzoruje e reguluje krajowy system bankowy
f) realizuje politykę pieniężną i kredytową państwa poporzez stosowanie stopy rezerw obowiązkowych, operacji na otwartym rynku i stopy procentowej
1 5 1