W twojej gminie planowana jest budowa spalarni śmieci dla całego województwa. Napisz list do radnego, w którym przedstawisz swoje stanowisko w tej sprawie, wykorzystaj po jednym argumencie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. W uzasadnieniu uwzględnij również stanowisko strony przeciwnej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T17:18:57+02:00
Panie (jakiśtam),
W związku z budową spalarni w mojej gminie pisze ten list w imieniu wszystkich mieszkańców.Chcielibyśmy prosić o oddalenie decyzji o umieszczeniu tego obiektu w gninie Modliborzyce.
Spalarnia śmieci to dość duży wydatek jak na nasz i tak naciągniety budżet.W pierwszej kolejności należy wyremontować Dom Dziecka im.Adama Snyka, ponieważ przebywanie tam stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.Warunki są po prostu nieludzkie.Spalarnia zanieczyści powietrze i glebę która jest bardzo żyzna(czarnoziemy) a jesteśmy regionem często odwiedzanym przez turystów a w naszej gminie jest duzó gospodartw agroturystycznych.Wielu mieszkańców mogłoby stracić zródło dochodów.Zwolennicy spalarni oczekują dochodów, co się na dłuzszą mete nie opłaca bo w pobliskiej gminie jest planowana budowa nowoczesnej ogromnej spalarni.Oczekuje pozytywnego rozpatrzenia sprawy.
Przewodnicząca komitetu "anty-antyspalarniarzy"Laura Kunicka