Na podstawie tekstu "pieśń o dobrej sławie"(Pieśń XIX ,ks. wtórne) Jana Kochanowskiego Odpowiedz na pytania :
1)Scharakteryzuj kompozycję utworu.
2)Przedstaw dlaczego i w jaki sposób -zdaniem podmiotu lirycznego-człowiek powinien starać się o dobre imię.
3)Wyjaśnij jak rozumiesz pytanie :"Nie przegra, kto frymorczy na sławę żywotem,ażeby go lepiej dał w cienie darmo potem"?

Pliss pomóżcie .;pp to na ocenke .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T18:50:06+02:00
W "Pieśni o dobrej sławie" poeta mówi o powinnościach każdego obywatela wobec ojczyzny - o patriotyżmie. Ciało ludzi po śmierci ulega roskładowi, więc każdy powinien zostawić dobre imię. Bóg odróżnił człowieka od zwierząt dając mu rozum i mowę, dlatego celem człowieka winna być służba ojczyżnie, a nie tylko jedzenie i picie. Służyć ojczyźnie powinien każdy wg. wrodzonych talentów.
"Służmy pozciwej sławie jako kto może,
Niech ku pożytkyu dobra spólnego pomoże". Poeta najwyżej stawia służbę ojczyźnie i mówi: " A jeśli komu droga otwarta do nieba tym co służą ojczyźnie" .
4 3 4