Odpowiedzi

2010-04-09T18:38:59+02:00
A) y=-3/7x - 4,5
aby znaleźć punkty przecięcia osi układu współrzędnych podstawiamy 0 kolejno za x i y.
0 = -3/7x - 4,5
3/7x = -4,5 |*(7/3)
x = 10,5
punkt przecięcia z osią OX: (10,5 ,0)

y = 0 - 4,5
y = -4,5
punkt przecięcia z osią OY: (0, -4,5)

c) Mamy punkty (2,3) i (-1,8)
funkcja liniowa jest postaci y = ax+b. musimy zbudować układ równań, podstawiając kolejno współrzędne punktów do wzoru:

{3 = 2a + b
{8 = -a + b |*(-1)
stosujemy metodę przeciwnych współczynników:
{3 = 2a+b
{-8 = a-b
-5 = 3a
a = -5/3

-8 = a-b
b = -8-a = -8+5/3 = -6 i 1/3

wzór funkcji:
y = -5/3x - 6⅓

10 4 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T18:39:29+02:00
Z osią x
y=(-3/7)*0 - 4,5
y = -4,5
(0;-4,5)

z osią y (msc zerowe)
0=-3/7x -4,5
3/7x= -4,5
3x = -31,5
x= -10,5
(-10,5;0)

b)
y=ax+b
(2,3) (-1,8)
3=2a+b
8= -a + b => a = b - 8
3=2(b-8)+b
3=2b-16+b
3b=19
b=6⅓
a=6⅓ - 8 = -1⅔

y= -1⅔ x + 6⅓
14 3 14