Rozwiaz zadania: :)
Mile widziane obliczenia i poprawne odp:P
Zad1
Pan Piotr wpłacił 2000zł do banku ,,Fortuna'',w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym.Oblicz,ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek w wysokości 19%.Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania?
Zad2
Razem głosowało 50 osób.
M.Trójniak-4
S.Wtórny-20
Oblicz, o ile procent mniej głosów zdobył M.Trójniak niż S.Wtórny?
Zad3
Użytkownik telefonu pewnej sieci komórkowej płaci stały miesięczny abonament oraz stałą stawkę za każdą rozpoczętą minutę rozmowy.Zależność wysokości rachunku y (w zł) od liczby minut rozmowy x opisuje wzór y=0.8x+15.
a)Ile wynosi miesięczny abonament?
b)Ile minut może rozmawiać użytkownik w miesiącu,jeżeli chce wydać na użytkowanie telefonu nie więcej niż 100zł?

2

Odpowiedzi

2010-04-09T18:50:26+02:00
Zad.1
na początku - 2000zl
po roku - 2000zl * 6% + 2000zl = 2000zl * 6 / 100 + 2000zl = 2120zł
odsetki - 2120zl - 2000zl = 120zl
odsetki z odprowadzonym podatkiem - 120zl * (100-19)% = 120zł * 81% = 120zł * 81 / 100 = 97,2zł
stan konta po roku oszczędzania = 2000zł + 97,2zł = 2097,2zł

Zad.2
nie wiem :)


Zad.3
a) miesięczny abonament wynosi 15zł ( to ta 15 we wzorze funkcji która się nie zmienia )

b) y = 0.8x + 15

y=100zl
100=0.8x + 15 | -15
85=0.8x | /0.8
x=106 [ min ]
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:05:58+02:00
Zad. 1.
6% * 2000 zł = 120 zł (odsetki)
120 zł * 19% = 22,8 zł
120 z ł - 22,8 zł = 97,2 zł
Odp: Panu Piotrowi zostanie 97,2 zł.

Zad. 2.
Jeżeli przyjąć, że 100 % = 24, to:
20/24 * 100 % ≈ 83,33 %
4/24 * 100 % ≈ 16,67 %
83,33% - 16,67% = 66,66 %
Odp: M. Trójniak zdobył o 66,66% głosów mniej niż S. Wtórny.

Zad. 3.
y = 0,8x + 15
a) miesięczny abonament jest stały i wynosi 15 zł
b) 100 = 0,8x + 15
85 = 0,8x | : 0,8
x = 106,25 min ≈ 106 minut

Odp: Użytkownik może rozmawiać 106 minut i rachunek nie przekroczy 100 zł.