Cysternę w kształcie walca o średnicy 1,5m i polu przekroju osiowego rónym 7,5m kw ( jest to prostąkąt)napełniono benzyną . W jakim czasie napełniono cysternę , jeżeli w ciągu minuty wpływa 30 l benzyny ?
Wynik ma wyjśćokoło 4,9h
Błagam o pomoc wynik mi nie wychodzi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:20:34+02:00
Pp-pole przekroju osiowego,
H- wysokosc walca
Śr- srednica walca
r- promien walca

Pp=Śr*h
7,5=1,5h
h=5m

Śr=2r
r=0,75m

V=π*r²*h
V=3,14*(0,75)²*5
V=3,14*2,8125
V=8,83152 m³

1m³- 1000 litrów
8,83152m³ - 8832 litry

1 min - 30 litrów
x -8832 litry
x=8832/30
x=294,5 min= 4h 55min
5 3 5