Z miasta "A" wyjechał w stronę miasta "B" odległego o 10km motocyklista, który poruszał się z prędkością 20km/h.
W tej samej chwili z miasta "B" w stronę miasta "A" wyjechał rowerzysta z prędkością 10km/h.
Oblicz, w jakiej odległości od miejscowości"A" i po jakim czasie nastąpiło zderzenie?


2

Odpowiedzi

2010-04-09T19:37:11+02:00
Dane:
s₁=10km=10000m
V₁=20km\h=5,5m\s
V₂=10km\h=2,7m\s
V=V₁+V₂=5,5m\s+2,7m\s=8,2m\s
t=s\V
t=10000m\ 8,2m\s=1219,5s=20min
s=V*t
s=8,2m\s*1219,5s=9999,9m=9,9km
czyli s=s₁-s₂
s=10km-3,3km=6,7km
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:43:21+02:00
Dane:
S = 10 km
V₁ = 20 [km/h]
V₂ = 10 [km/h]
Rozw.:
S = S₁ + S₂
S = V × t
czyli:
S = V₁ × t + V₂ × t
S = t × (V₁+ V₂)
t = S / (V₁+ V₂) = 10 km / (20 [km/h] +10 [km/h]) = 1/3 [h] = 0,33 h
S₁ = V₁ × t = 20 [km/h] × 1/3 [h] = 6,66 km
1 5 1