Zbilansuj podane równanie reakcji chemicznej.
1. C+O₂---->CO₂
2.Mg+O₂---->MgO
3.S+O₂---->SO₃
4.Co+H₂O---->Co₂+H₂
5.CO+H₂O---->Co₂+H₂
6.Cr+O₂---->Cr₂O₃
7.H₂O+Mg---->MgO+H₂
8.H₂O+Mg---->Mg(OH)₂+H₂
9.H₂O+Na------>NaOH+H₂
10.Na+H₂SO₄------>Na₂So₄+H₂
11.Mg+H₃PO₄----->Mg₃(PO₄)+H₂
12.CaO+H₃PO₃----->Ca₃(PO₄)+H₂
13.Cl₂+O₂----->Cl₂O₇
14.NaCl+KOH------->KCL+NaOH
15.O₂+F₂------+OF₂

2

Odpowiedzi

2013-10-02T14:30:12+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1) C + O₂ ---> CO₂
2) 2Mg + O₂ ---> 2MgO
3) 2S + 3O₂ ---> 2SO₃
5) CO + H₂O ---> CO₂ + H₂
6) 4Cr + 3O₂ ---> 2Cr₂O₃
7) H₂O + Mg ---> MgO + H₂
8) 2H₂O + Mg ---> Mg(OH)₂ + H₂
9) 2H₂O + 2Na ---> 2NaOH + H₂
10) 2Na + H₂SO₄ ---> Na₂SO₄ + H₂
11) 3Mg + 2H₃PO₄ ---> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂
12) 3CaO + 2H₃PO₄ ---> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂O
13) 2Cl₂ + 7O₂ ---> 2Cl₂O₇
14) NaCl + KOH ---> nie zachodzi
15) O₂ + 2F₂ ---> 2OF₂
2013-10-02T15:16:51+02:00
1. C+O₂---->CO₂
2. 2Mg+O₂----> 2MgO
3. 2S+3O₂---->2SO₃
4.CO+H₂O----> CO₂+H₂
5.CO+H₂O---->CO₂+H₂
6. 4Cr+3O₂----> 2Cr₂O₃
7.H₂O+Mg---->MgO+H₂
8. 2H₂O+Mg---->Mg(OH)₂+H₂
9. 2H₂O+2Na------>2NaOH+H₂
10. 2Na+H₂SO₄------>Na₂SO₄+H₂
11.3Mg+2H₃PO₄-----> Mg₃(PO₄)
+3H₂ (był błąd we wzorze soli)
12. 3CaO+2H₃PO₃----->Ca₃(PO₄)
+ 3H₂O (był błąd we wzorze soli; powstaje woda)
13. 2Cl₂+7O₂----->2Cl₂O₇
14. NaCl+KOH------->KCl+NaOH (bilans jest ok ale reakcja nie zachodzi)
15. O₂+2F₂------>2OF₂