Zad1.Dany jest trapez równoramienny o dłuższej podstawie 10 i boku 6 ,wysokości h i kącie zawartym pomiędzy nimi 60 stopni.
a) oblicz pole i obwód tego trapezu
b)oblicz długosc przekątnych trapezu
c) oblicz odległości punktu przeciecia sie przekatnej od dłuższej podstawy

Zad2.W trapezie równoramiennym wysokosc i dłuższa podstawa jest równa 16 a kąt zawarty miedzy ramieniem a dłuższą 45 stopni .Dla jakich boków pole tego trapezu jest najwieksze.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T20:55:12+02:00
Zad. 1
a)z boku, wysokości i kawłka dłuższej podstawie tworzy się rtójkąt 30, 60, 90, z czego po obliczeniach:
h=3√3
krótsza podstawa=4
Obw=4+6+6+10=26
P=(a+b)h/2
P=(4+10)3√3/2=14*3√3/2=42√3/2=21√3

b)nie wim

c)nie rozumiem pytania
zad.2
nie rozumiem o co chodzi z tymi bokami, sorry...