1.WYJAŚNIJ POJECIE "Zbrodnia Katyńska"
2.Uzupełnij zdania
Ofiarami byli głównie obywatele państwa polskiego.......Wojska Polskiego i policji,..........administracji oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polskich.
Zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach na terenie....... .
Jeńcy transportowani byli pociągami w miesiącach........... .
3.Gdzie znajdują się groby masowej zagłady oficerów polskich.podaj 3 miejsca.
-
-
-
4.Do niewoli radzieckiej dostało się......żołnierzy.Podaj liczbe
5.ofiary zabijano..............................................
6.Zbrodnia nze wzgledu na jej ideologiczne umotywnienie jest wedlug Instytuncji Pamieci Narodowej uwazana za .............................................................co jednoczesnie jest odrzucane przez........................................ .

1

Odpowiedzi

2010-04-09T21:02:27+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zbrodnia Katyńska- zbrodnia dokonana na Polakach w czasie II wojny światowej. Polegała na rozstrzelaniu (strzałem w tył głowy) przez NKWD polskich oficerów, policjantów, intelektualistów.


Ofiarami byli głównie obywatele państwa polskiego- oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polskich.
Zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach na terenie obecnej Rosji - byłego ZSRR.
Jeńcy transportowani byli pociągami w miesiącach kwiecień, maj, czerwie 1941r oraz czerwiec 1942r.
Do niewoli radzieckiej dostało się ponad 15 tys. polskich oficerów, podoficerów, kapelanów wojskowych i policjantów.
3.Gdzie znajdują się groby masowej zagłady oficerów polskich?
a. Katyń
b. Piatiachatki
c.Miednoje

Ofiary zabijano strzałem w tył głowy.
Zbrodnia nze wzgledu na jej ideologiczne umotywnienie jest wedlug Instytuncji Pamieci Narodowej uwazana za ludobójstwo, co jednoczesnie jest odrzucane przez stronę rosyjską.


Bardzo proszę ;*
Mam nadzieję, że pomogłam ;)
10 4 10