Zbilansuj podane równanie reakcji chemicznej :
1. SO+O₂------->SO₂
2.C+O₂---->Co₂
3.O₂+F₂---->OF₂
4.CuSO₄+KoH---->K₂SO₄+Cu(OH)₂
5.CuSo₄+FeCl₃--->Fe₂(So₄)₃+CuCl₂
6.H₂+O₂---->H₂O
7.O₂+Cu----->CaO
8.Ca+H₂O---->Ca(OH₂)+H₂
9.CaO+H₂O-----.Ca(OH)₂
10.Na₂O+H₂O----->NaOH
11.Na₂O+HCl----->NaCl
12.Ca(OH)₂+H₃(PO₄)₂+H₂O
13.Ca+HNO₃------->Ca(No₃)₂+H₂O
14.Ca+HNO₃---->Ca(No₃)₂+H₂
15.Cl₂+O₂------->Cl₂O₅

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:03:58+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. 2SO₂ + O₂------->2SO₃ w reakcji był błąd
2. C + O₂---->CO₂
3. O₂ + 2F₂---->2 OF₂
4. CuSO₄ + 2KOH---->K₂SO₄ + Cu(OH)₂
5. 3CuSO₄ + 2FeCl₃--->Fe₂(SO₄)₃ + 3CuCl₂
6. 2H₂ + O₂---->2H₂O
7. O₂ + 2Ca----->2CaO........... w reakcji był błąd
8. Ca + 2H₂O---->Ca(OH)₂ + H₂
9. CaO + H₂O----->Ca(OH)₂
10. Na₂O + H₂O----->2NaOH
11. Na₂O + 2HCl----->2NaCl + H₂O
12. 3Ca(OH)₂ + 2H₃PO₄---->Ca₃(PO₄)₂ + 6H₂O...w reakcji był błąd
13. CaO + 2HNO₃------->Ca(NO₃)₂ + H₂O....w reakcji był błąd
14. Ca + 2HNO₃---->Ca(NO₃)₂ + H₂
15. 2Cl₂ + 5 O₂------->2 Cl₂O₅
2 5 2