Odpowiedzi

2010-04-09T21:12:51+02:00
Góry Świętokrzyskie oglądane z daleka rysują się na widnokręgu jako niewysokie wzniesienia, jakby garby wśród pagórkowatego terenu. Także z bliska nie zadziwiają ani wysokością pojedynczych wzniesień, ani dzikością stoków, ani też wysokością obszaru, który zajmują.

Góry Świętokrzyskie były przez wiele milionów lat niszczone przez wody płynące, deszcze, śniegi i lody. Spowodowało to obniżenie tych gór o złagodzenie kształtów. Góry Świętokrzyskie są chętnie odwiedzane przez turytów. Znajduje się tu niezwykła rozmaitość skał, różnorodne formy terenu, tajemnicze ruiny zamków, liczne zabytki bogatej przeszłości oraz ginące już lasy modrzewiowo jodłowe.

Dla krajobrazu Góry Świętokrzyskich charakterystyczne są niewysokie pasam górskie oddzielone rozległymi dolinami, w których leniwie płyną rzeki. Najwyższe pasmo tych gór - Łysogóry - zbudowane jest z bardzo twardych skał - piaskowców kwarcytowych. Skały te, mimo swej twardości, uległy w ciągu wieków silnemu zniszczeniu. Dzieła tego dokonała woda zamarzająca i rozmarzająca w szczelinach skalnych. Kwarcyty pękały i z litej skały tworzyły się głazy o ostrych krawędziach. Dziś możemy je oglądać na stokach Łysogór. Są to gołoborza.

Odwiedziliśmy ;
-Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej powstało w 1969r. Gromadzi zbiory w następujących działach: Ośrodku Badawczo - Muzealnym Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej, Archeologii, Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz Historycznym wraz z sekcją militariów. Muzeum mieści się w zabytkowym (1836-1838) budynku zawiadowcy staszicowskiej huty „Rejów” oraz na 1,5 ha ekspozycji plenerowej.
Na wystawie plenerowej znajduje się ponad 115 eksponatów. Wśród nich jedyny w polskim muzealnictwie okręt wojenny na lądzie, samolot desantowy (wnętrze udostępnione do zwiedzania), myśliwiec szturmowy Su-7 przenoszący broń jądrową, samoloty i helikoptery, wyrzutnie i rakiety, armaty, w tym niemieckie z okresu II wojny światowej, fragment czołgu niemieckiego „Tygrys”, czołgi, wozy opancerzone, torpedy oraz bomby. Zabytki po staszicowskiej hucie „Rejów” to pozostałości wielkiego pieca i urządzeń wodnych - jedyny zachowany gar wielkiego pieca w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Kapliczka Matki Boskiej z 1848 r. wykonana w hucie „Rejów”.

-Jaskinia Zbójnicka w Łagowie jest jedną z najdawniej znanych jaskiń świętokrzyskich. Znajduje się ona w wąwozie Dule. Wymieniają ją publikacje geograficzne z końca XIX i początków XX wieku, zazwyczaj bez nazwy lub jako Jaskinię Łagowską. Należy do najdłuższych na Kielecczyźnie (200m dł.). Jest to jaskinia typowo "jurajska", w rodzaju Piętrowej Szczeliny.
W jaskini występuje interesujący zespół fauny, w tym rzadko spotykany w Polsce pająk i owad bez skrzydłowy – arrohopal ites pymagenes, a także trzy gatunki nietoperzy: nocek rudy, nocek duży, a także podkowiec mały.

- W Kałkowie znajduje się sanktuarium maryjne Bolesnej Królowej Polski. W zespole obiektów, zajmujących powierzchnię 9 ha znajdują się:
dwupoziomowy kościół ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej, kamienne stacje Drogi Krzyżowej z wysoką na 33 m Golgotą (z kaplicami różańcowymi i oratoriami), przedstawiającą śmierć Pana Jezusa i martyrologię Narodu Polskiego, figura Matki Bożej z białym orłem w koronie u stóp, w otoczeniu różańca ułożonego w kontury mapy Polski, kapliczka "Piety", Droga Betlejemska, dzwonnica oraz ruchoma Panorama Świętokrzyska.
Znajduje się tutaj m.in., eksponowany w specjalnej amfiteatralnej sali, obraz "Polonia" o wym. 12 x 3m, stworzony w latach 1926 - 1938 przez Antoniego Tańskiego - przedstawia on 400 czołowych postaci z historii Polski.

-Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia skupia najcenniejsze i najbardziej charakterystyczne cechy przyrodnicze i krajobrazowe Niecki Nidziańskiej. Znajduje się tu większość chronionych na jej obszarze obiektów przyrodniczych o wysokiej randze, liczne stanowiska roślin i zwierząt zagrożonych i chronionych, a także interesujące zabytki architektury, stanowiska archeologiczne, zespoły urbanistyczne i zabytki sztuki ludowej.

-Nadnidziański Park Krajobrazowy, obejmuje dolinę rzeki Nidy od okolic Motkowic aż po jej ujście do Wisły w okolicy Nowego Korczyna. Nida jest osią tego parku, płynie meandrując rozległą doliną, tworząc liczne starorzecza, rozlewiska i oczka wodne, które stanowią miejsce bytowania ptaków wodno-błotnych i wielu gatunków ryb słodkowodnych. Głównym walorem parku, prócz Nidy , są siedliska roślinności kserotermicznej obfitujące w zagrożone, rzadkie i chronione gatunki zarówno roślin jak i zwierząt. Osobliwością w skali kraju są także wykształcone w sposób klasyczny formy krasu powierzchniowego i podziemnego, rozwinięte w skałach gipsowych: studnie krasowe, mosty skalne, ponory, wywierzyska, jaskinie, schroniska, leje krasowe i inne. Obszar parku obfituje w cenne zabytki architektury szczególnie w Wiślicy, Pińczowie, Nowym Korczynie i Busku Zdroju.
11 2 11
2010-04-09T21:18:20+02:00
Hmm..nie wiem może spróbuj w ten sposób. Nad taką praca wiadomo ze trzeba troszkę posiedziec aby była no na 5 ja ci tak z głowy szybko podam może sobie coswybierzesz!!:)

5.00 wyjazd z ....
8.00 wyjście na calodniową wycieczkę w góry świętokrzyskie dzieci podzielone są na gruby gruba zawaansowana wchodzi na wyższe szcyty, mniej zaawansowana na niższe.Każda grupa ma swojego przewodnika który ustala trasę.przewidzane są dwa przystanki
19.00 powrót do pensjonatu ,,Kuba,
19.30 kolacja
22.00 cisza nocna

2dzień

6.00 pobutka
7.30 śnidanie
8.00 wyjście w góry świętkrzyskie gdzie każdra grupa ma zwiększony poziom trudności, każda grupa ma przwodnika który wyznacza trase. przewidzane są dwa przystanki
20.00 powrót do ......

Wycieczka była udana, spełniliśmy zaplanowane nam wcześniej trasy. Grupy byłty niezawodna ponieważ pokonały bardzo trudne trasy. Na koniec wycieczki kazdy z uczestników otrzymał dyplom z gdzie wypisane były trasy ktore pokonał!!


Nie wiem nie zwracałam uwagi na błedę jeżykowe ani na ortografie przekształc no ale tak ma taki plan wygladać dopisz cos cos wykreś i będzie okok:) mam nadzieję żLiczba pojedyncza

ich - ja
du - ty
er - on
sie - ona
es - ono

Liczba mnoga

wir - my
ihr - wy - nie czytamy "h" gdyż znajduje się w środku wyrazu, jest to
tak zwane "nieme h".
sie - oni
Sie - Pan, Pani, Państwo, Panowie, Panie - jest to forma
grzecznościowa. Polacy mylą często sie (oni) z Sie (forma
grzecznościowa). W odróżnieniu od sie (oni) w języku niemieckim formę
grzecznościową "Sie" piszemy zawsze wielką literą.


Uwaga!

Pominięcie zaimka osobowego w języku niemieckim jest NIEDOPUSZCZALNE i
niepoprawne, odwrotnie niż w języku polskim.

Wyjątkiem od tej reguły jest tryb rozkazujący.

Przykład:

Ich gehe oft ins Kino.
Heute geht er nicht in die Schule.
Wer bist du?
pomogłam:):)
5 3 5
2010-04-09T22:17:22+02:00
Wycieczka.
Wycieczka odbędzie się 01.06.2010roku w Góry Świętokrzyskie.
Opłata 90 złotych...
Wycieczka dwudniowa.
Zbiórka w szkole o 05:00 .
Wyjazd o 05:15.
Pobyt w miejscowości 10:00
Zatrzymanie się w hotelu...

Zwiedzanie kościoła "Świętej Anny"10:10 (msza)
Aquapark 12:00
Strzelnica 14;00
Obiad w hotelu.15:00
Pobyt W hotelu 16:00
Podwieczorek17:00
Odpoczynek w hotelu .
Kolacja19:00
Pobyt w hotelu do rana

Następny dzień

Pobutka8:00

Śniadanie:8:30
Wspolne gry i zabawy na podworzu 10:00
Drugie śniadanie 11:15
Pójście do sali kompóterowej12:30
Msza w kościele :Świętego Franciszka14:30
Pobyt w hotelu 16:00

Magdonalc18:00
Powrót do domu około o godz 23:00

4 4 4