Napisz reakcje jonowe :

1.wodorotlenek miedzi (II)
2.wodorotlenek żelaza (III)
3.wodorotlenek cynku

I jeszcze dla :
4.siarczan (VI) baru
5.węglan wapnia ( to są powstałe produkty) trzeba napisać lewą stronę równania i prawdopodobnie uzupełnić prawą... Jak ktoś to potrafi to proszę od razu o jakieś tłumaczenia mniej więcej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:27:05+02:00
Reakcje jonowe, czyli? Myślę, że po prostu chodzi o zwykłe reakcje otrzymywania tych związków, tylko w FORMIE JONOWEJ?
To są normalne reakcje, teraz trzeba rozbić to na jony, ale należy pamiętać, że osadów i wody się nie rozbija, tylko zostawia bez zmian!

1. CuSO₄ + 2NaOH --> Cu(OH)₂↓ + Na₂SO₄
2. 4 Fe(OH)₂ + O2 + 2 H2O --> 4 Fe(OH)₃↓
3. ZnCl₂ + NaOH --> Zn(OH)₂↓ + 2 NaCl
4. Ba(OH)₂ + K₂SO₄ --> BaSO₄↓ + 2 KOH
5. Ca(OH)₂ + CO2 --> CaCO₃↓ + H₂O

i tak pierwsza reakcja w zapisie jonowym wygląda następująco:
Cu²+ + SO4²- + 2Na+ + OH- --> Cu(OH)₂↓ + 2 Na+ + SO4²-

analogicznie wykonujesz pozostałe :-)