Odpowiedzi

2010-04-09T22:28:35+02:00
Zadania 1
oblicz długośc odcinka o końcach Ai B takich że A=(-2,3) B=(2,-1) oraz współrzędne jego środka.
/AB/= √(-2-2)²+(-1-3)²=√16+16=√32=4√2

Sr=[-2+2/2,-1+3/2]=[0,1]

Zadanie 2
Oblicz obwód trójkata ABC gdy A=(0,2) B=(2,4)
c=(5,1)
/AB/=√(0-2)²+(4-2)²=√4+4=√8=2√2
/AC/=√(0-5)²+(1-2)²=√26
/BC/=√(2-5)²+(4-1)²=√18=3√2
Ob=2√2+√26+3√2=5√2+√26