Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T16:27:29+01:00
1.Płytka paznokciowa zbudowana jest z białka - keratyny. Nowe paznokcie pochodzą z macierzy, która zawiera wyspecjalizowane komórki skóry, namnażające się w sposób ciągły. Młode komórki paznokci wytwarzają duże ilości keratyny przechowywanej wewnątrzkomórkowo. W miarę zwiększania jej zawartości, aktywność komórki stopniowo maleje, co doprowadza do jej powolnego obumierania. Pozostałości obumarłych komórek i duże ilości keratyny są wypychane na zewnątrz przez młode komórki i w ten sposób odbywa się wzrost paznokcia.

2.Terminem supernowa określa się kilka rodzajów kosmicznych eksplozji, które powodują powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu, który już po kilku tygodniach bądź miesiącach staje się niemal niewidoczny. Istnieją dwie możliwe drogi prowadzące do takiego wybuchu: w jądrze masywnej gwiazdy przestały zachodzić reakcje termojądrowe i pozbawiona ciśnienia promieniowania zaczyna zapadać się pod własnym ciężarem, lub też biały karzeł tak długo pobierał masę z sąsiedniej gwiazdy, aż przekroczył masę Chandrasekhara, co spowodowało eksplozję termojądrową. W obydwu przypadkach, następująca eksplozja supernowej z ogromną siłą wyrzuca w przestrzeń większość lub całą materię gwiazdy.

3.Stratosfera - druga od dołu warstwa atmosfery ziemskiej, położona nad troposferą, a pod mezosferą.
6 3 6
2009-11-03T16:48:36+01:00
1.Paznokiec zbudowany jest z blaszki podeszwowej i blaszki grzbietowej. Blaszka grzbietowa składa się z korzenia paznokcia, który jest zagłębiony w skórze, i właściwego paznokcia wyrastającego na zewnątrz. Nasadę paznokcia od powierzchni zewnętrznej palca otacza wał paznokcia. Paznokcie tworzone są w macierzy.
2.Supernowa-kilka rodzajów kosmicznych eksplozji, które powodują powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu, który już po kilku tygodniach bądź miesiącach staje się niemal niewidoczny. Rozpad radioaktywny niklu-56 poprzez kobalt-56 do żelaza-56 wytwarza wysokoenergetyczne fotony, które dominują w wyrzucanej energię od mniej więcej środkowego etapu eksplozji. Zapis reakcji:
_________________________________________
56 56 +
Ni → Co + e + v
28 27 e

_________________________________________
56 56 +
Co → Fe + e + v
27 26 e

__________________________________________

3.Stratosfera znajduje się nad troposferą, a pod mezosferą.
5 1 5