1. Oblicz wartość pędu człowieka o masie 60kg poruszającego się z prędkością 1 m/s


2. Po drodze jedzie rowerzysta jego masa i roweru to 80 kg. Najwieksza siła napędu roweru wynosi 80N.
Oblicz ile wynosi największe przyspieszenie roweru.

3. Człowiek jest przyciągany przez ziemie siłą równa 500N. Wymień wszystkie cechy siły którą człowiek przyciąga ziemię.

4. Jak długo spada kamień z wysokości 10m. (działania które robicie po koleji prosze wytłumaczcie ...)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T10:27:01+02:00
Zad.1.
m = 60 kg
V = 1 m/s
p = ?
p = m*V
p = 60 kg*1 m/s = 60 kg*m/s

zad.2.
m = 80 kg
F = 80 N = 80 kg*m/s^2
a = ?
a = F/m
a = 80 kg*m/s^2/80 kg
a = 1 m/s^2

zad.3.
F = 500 N
cechy siły:
1. punkt przyłożenia : Ziemia
2. kierunek :pionowy
3. zwrot : w dół
4. wartość : 500 N

zad.4.
s = h = 10 m
g = 9,81 m/s^2 = w przybliżeniu 10 m/s^2 lub 10 N/kg
V0 = 0 m/s
t = ?
korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jedn. przyspieszonym
s = a *t^2 / 2
a = g
s = g*t^2/2
2s = g*t^2
t^2 = 2s/g
t = pierwiastek z 2s/g
t = pierwiastek z 2*10 m/20 m/s^2
t = pierwiastek z 1 m^2/s^2
t = 1 s
1 5 1