Poniżej wpisano podstawowe jednostki układu SI. Wymień wielkości fizyczne, których dotyczą, oraz podaj ich wielokrotności (przynajmniej po dwie).

1kg.............................................................................................................................................................

1m.............................................................................................................................................................

1s.........................................................................................................................................................

BaardzO prOszęę o pOmocc.!;D;]

1

Odpowiedzi

2009-11-03T16:34:59+01:00
1 gram -> 1 kilogram 1000 gramow (kg) -> 1 tona 1000 kg(t)
1 centymetr (cm) -> 1 metr 100 centymetrow(m) -> 1 kilometr 1000 metrow
1 sekunda -> 1 milisekunda czyli jedna setna sekundy (ms) -> 1 minuta czyli 60 sekund (min)
3 5 3