1.Ile krawędzi,ścian i wierzchołkow ma graniastisłup:
a)czworokątny
b)dziesięciokątny
c)ośmiokątny
d)siedemnastokątny

2.Ile wierzchołków ma graniastosłup o:
a)siedmiu ścianach
b)dziesięciu ścianach

3.Ile ścian ma graniastosłup o:
a)dwunastu wierzchołkach
b)sześciu wierzchołkach

4.Rozpoznaj graniastosłup wiedząc,że ma:
a)14 ścian
b)24 krawędzie
c)18 wierzchołków

5.Oblicz sumę długości krawędzi:
a)prostopadłościanu o wymiarach 1 dm x 15 cm x 2 dm
b)graniastosłupa trójkątnego o wymiarach podstawy 10 cm x 0,6 dm x 0,4 dm i wysokości dwa razy krótszej od najdłuższej krawędzi podstawy
c)graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy równej 0,2 m i wysokości stanowiącej 175% średnicy okręgu opisanego na tej podstawie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T12:04:20+02:00
A) krawędzi: 12 ścian: 6 wierzchołków: 8
b) krawędzi: 30 ścian: 12 wierzchołków: 20
c) krawędzi: 24 ścian: 10 wierzchołków: 16
d) krawędzi: 51 ścian: 19 wierzchołków: 34


2.
a) 10
b) 16


3.
a) 8
b) 3


4.
a) graniastosłup dwunastokątny
b) graniastosłup ośmiokątny
c) graniastosłup dziewięciokątny


5.
a) 1dm * 2 + 15 cm * 2 + 2dm * 2 = 2 dm + 3 dm + 4 dm = 9 dm
b) 1 dm + 0,6 dm + 0,4dm + (1dm : 3 * 3)= 2 dm + 1 dm= 3 dm
13 4 13