Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T12:50:57+02:00
1. Kompresja danych - polega na takim zapisie danych, dzięi któremu zostaje zmniejszona wielkość pliku z jednoczesnym zachowaniem wszystkich informacji.

2. Kompresja ilościowa (bezstratna) - sposób kompresji pliku bez utraty jakości przy jednoczesnej zmianie wielkości.

3. Kompresja jakościowa (stratna) - zapisywane są jedynie dane niezbędne do odtworzenia pliku. Stosowana do plików graficznych i dźwiękowych.

Mam nadzieję, że pomogłam :D

Jeszcze jest dekompresja - czyli rozpakowanie danych, które wcześniej zostały skompresowane.
27 4 27
2010-04-10T12:53:06+02:00
Istnieje kompresja stratna i bezstratna ;)

w przypadku kompresji bezstratnej dane odtworzone są identyczne bit po bicie z danymi pierwotnymi
w przypadku kompresji stratnej dane odtworzone są podobne do danych pierwotnych i na ogół bity różnią się nieco od bitów w pierwowzorze..zmiany są jednak zwykle dość trudne do zauważenia gołym okiem
kompresji bezstratnej używamy podczas kompresji:
-tekstów
-programów komputerowych
-baz danych
-dane przesyładne w sieciach komputerowych
-niektóre rodzaje grafiki (np. formaty GIF i TIFF)

kompresji stratnej używamy głównie dla dźwieków, muzyki, filmów i obrazów
16 3 16