ZAD.1
Połącz w pary-kto do kogo powiedział następujące słowa? Wstaw odpowiednie litery przy cyfrach:
1."Niech was diabli wezmą...!"
2."Oto stoję przed wami"
3.Państwo to ja!"
4.Przybyłem,zobaczyłem,Bóg zwyciężył"
5."Ziemia! Ziemia!"
a)kupcy w Kalikacie do Vasco da Gamy
b)marynarz z bocianiego gniazda do Krzysztofa Kolumba
c)Jan Sobieski do papieża
d)Ludwik XIV do poddanych
e)Marcin Luter do cesarza Karola V na sejmie Rzeszy wWormacji
f)kardynał Richelieu do króla Ludwika XIV

ZAD.2
Wpisz w wykropkowane miejsca,kogo określano następującymi epitetami:
1.genewski papież-
2.Król-Slońce-
3.król niemalowany-

ZAD.3
Napisz krótko,jakie były postanowienia unii lubelskiej:
a)Co było wspólne w Rzeczpospolitej ?
b)Co było odrębne w Koronie i na Litwie ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:43:46+02:00
1.
1a
2e
3d
4c
5b

2.
1 Jan Kalwin
2 Ludwik XIV
3 Stefan Batory

3.
a) wspólny monarcha, herb, sejm, waluta, polityka zagraniczna i obronna
b) odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo
2 5 2
2010-04-10T13:54:33+02:00
Zad1
1 -
2 -
3 - d
4 - c
5 - b
Zad2
1 Jan Kalwin
2 Ludwik XIV
3 Stefan Batory
Zad3
a) wspólne: monarcha, herb, sejm, waluta, polityka zagraniczna i obronna
b)odrębne: skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.