1.Gorący stop różnych związków chemicznych, znajdujący się w głębi ziemi pod ogromnym ciśnieniem to...
2.Rozległa kotlina w miejscu dawnego wulkanu, powstała przez zapadanie się skał nad wypróżnionym ogniskiem to...
3.Wulkaniczny krater eksplozywny, tj. powstały wskutek wybuchu gazów wulkanicznych, zazwyczaj bez wylewu lawy to...
4.Bruzdy erozyjne na stokach stożka wulkanicznego to...
5.Drobne bryłki zakrzepłej lawy, wyrzuconej w czasie wybuchu wulkanu w powietrze i opadającej na ziemię to...
6.Wydobywanie się lawy i jej rozlewanie to...
7.Gorące (od 200 do 800 stopni C.) wyziewy różnych gazów wulkanicznych, m.in. pary wodnej, chlorowodoru, dwutlenku siarki, jako objaw działalności powulkanicznej to...
8.Wyziewy chłodnych gazów powulkanicznych, głównie bezwodnika węglowego, bez większej obfitości pary wodnej to...
9.Wulkan który w czasach historycznych nie był aktywny to...
10.Skała osadowa powstała z opadłych na powierzchnie terenu pyłów wulkanicznych zazwyczaj słabo spoista to...


Do wyboru (jest więcej niż potrzeba):
fumarola, solfatara, mofeta, gejzery, lahar, tuf wulkaniczny, bomby wulkaniczne, lapille, krater, kaldera, wulkany wygasłe, wulkany drzemiące, magma, lawa, maar, nek, barranco, efuzja

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:11:27+02:00
1. magma
2. kaldera
3. maar
4. barranco
5. lapille
6. efuzja
7. fumarola
8. mofeta
9. wulkan wygasły
10. tuf wulkaniczny
3 4 3