Przeczytaj uważnie poniższy teks źródłowy, a następnie wykonaj polecenia
a)Odszukaj Jawę na mapie w atlasie geograficznym. Podaj nazwę państwa do ktorego należy ta wyspa.
b) Wymień 2 skutki wybuchów wulkanów
c) wyjaśnij dlaaczego Jawajczycy , pomimo zagrażającego im niebezpieczeństwa osiedlają siew pobliżu czynnych wulkanów

.....!!!!!!!!
Prosze o pomoc ...!!!!

Jak by co to ksiażka (ćwiczenia) do gegry klaasa 1 gim. Planeta nowa str. 6o

1

Odpowiedzi

A) położenie w załączniku
Indonezja

b) 
- lawiny i opady piroklastyczne
- tsunami i trzęsienia ziemi

c) Gleby powulkaniczne są bardzo urodzajne. Bardzo wysokie temperatury mogą być wykorzystane przez elektrownie i turbiny do ogrzewania pomieszczeń i w ogrodnictwie szklarniowym. Najbardziej obiecujące jest eksploatowanie zasobów energii geotermicznej, zwanej również „czerwonym węglem” na potrzeby gospodarki. Tym bardziej, że jej źródła są niewyczerpalne, a co najważniejsze są zdecydowanie „przyjazne” środowisku naturalnemu człowieka, powodują bowiem daleko mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wód niż konwencjonalne zakłady wytwarzające energię.
1 5 1