Zadania z geografii z testu o Azji
Zadanie 1
Najdalej na północ i południe wysunięte
punkty Azji to przylądek Czeluskin
(78oN) i przylądek Piai (1oN). Oblicz
z dokładnością do 1 km rozciągłość
południkową Azji.
Zadanie 2
Najdalej na północ i południe wysunięte
punkty Azji to przylądek Czeluskin i przylądek
Piai. Odległość między nimi wynosi ok. 8600 km.
Oblicz z dokładnością do 1o rozciągłość
południkową Azji.
zad.3
Wyjaśnij, dlaczego na Nizinie Gangesu i u podnóża Himalajów występują największe na świecie opady.
zad.4
Wyjaśnij, dlaczego w Kotlinie Kaszgarskiej występują bardzo małe opady.
zad.5
Podkreśl nazwy państw biednych.
Bangladesz, Kambodża, Korea Południowa, Malezja, Birma (Myanmar), Nepal, Singapur, Tajwan.
zad.6
Podkreśl określenia, które mogą dotyczyć Chin.
a) Kraj nizinny.
b) Niziny zajmują małą część powierzchni kraju.
c) Kraj przeżywający zastój gospodarczy.
d) Najszybsze tempo rozwoju gospodarki (mierzone wzrostem PKB).
e) Czołowe miejsce w produkcji odbiorników telewizyjnych i radiowych.
zad.7
Podkreśl nazwy regionów o bardzo małej gęstości
zaludnienia.
Filipiny, Nizina Chińska, Nizina Gangesu,
Nizina Turańska, Półwysep Arabski,
Półwysep Koreański, Tybet, Wyspy Japońskie,
Wyżyna Irańska, Wyżyna Mongolska
zad.8
Podkreśl nazwy rzek, w których najwyższe stany
wód notuje się latem.
Amur, Brahmaputra, Ganges, Jangcy,
Jenisej, Lena, Mekong, Ob.

zad.9
Podkreśl określenia, które mogą dotyczyć Japonii.
a) Kraj nizinny.
b) Krajobraz wulkaniczny.
c) Zastój gospodarczy spowodował całkowity upadek ekonomiczny państwa.
d) Czołowe miejsce na świecie w produkcji środków transportu i w przemyśle elektronicznym.
e) Druga potęga gospodarcza świata.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:34:14+02:00
1. 70N-1N=69o 69o * 111,2 = 7672,8 = 7673 km
2. 8600 / 111.2 = 77o
3
37 3 37