Proszę o zrobienie zadań w załącznikach ( to tylko 4 zadania i do tego łatwee )
To jest o procentach!!!!!!!
Daję naj więc proszę o zrobienie do jutra do 14.00!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daje naj ;************************ Proszę pomóżcie mi, niewiem jak to zrobić, a wy wszyscy jesteście bardzo mądrzy! Pomóżcie mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T16:40:28+02:00
Zad.1

I kolumna
1) z podwyżka o 40 %
2) z obniżka o 50 %
3) z podwyżka o 50 %
4) z obniżka o 40 %
5) z obniżka o 60 %
6) z podwyżka o 60 %

zad.2

POZIOMO
1) 408
3) 202
5) 708
6) 240
8) 880
10) 105
12) 555
14) 210
15) 900
16) 400
PIONOWO
1) 492
4)200
10) 189
13) 540
2) 870
7) 400
11) 520
3) 288
9) 825
12) 504

zad. 3
1) 132
2) 275
3) 1704
4) 138

zad.4
POZIOMO
1) 216,4
6) 7,17
13) 15,18
18) 6, 24
4) 8,8
9) 59,1
15) 964
5) 24,8
12) 31,5
16) 79,9

PIONOWO
1) 2,28
5) 22,5
10) 9,4
17) 90
2) 468, 75
7) 11,02
11) 11.9
3) 69,01
8) 810
14) 89

Proszę ;PP Mam nadzieję, że pomogłam =] Zadania pisałam w kolejności, w takiej, w jakiej były w podręczniku.
2010-04-10T16:47:01+02:00
Zad.4
1 z 4
2 z 2
3 z 3
4 z 1
5 z 6
6 z 5

zad.5
poziomo
1. 408
6. 240
12. 555
16. 400
3. 202
8. 880
14. 210
5. 708
10. 105
15. 900
pionowo
1.492
4.200
10.189
13.540
2.570
7.400
11.520
3.288
9.825
12.504

zad.6
a) (150zl * 12%):100% = 18 zl 150 - 18 = 132zl
b) (250zl * 10%):100%=25zl 250 + 25 = 275 zl
c) (2400zl * 29%):100%= 696zl 2400zl - 696= 1407 zl
d) (120 zl * 15%):100% = 18 zl 120 zl + 18zl = 138 zl
zad.7
poziomo
1. 216.4
6. 7.17
13. 15.18
18. 6.24
4. 8.8
9. 59.1
15. 964
pionowo
1. 2.28
5. 22.5
10. 9.4
17. 90
2. 468.75
7. 11.02
11. 11.9