Odpowiedzi

2010-04-10T17:19:43+02:00
1.Językiem urzędowym został język rosyjski.
2.Królestwo musiało ponosić koszty utrzymania 100 tyś. okupacyjnej armii rosyjskiej.
3.Nastąpiły konfiskaty majątków powstańców.
4.Car Mikołaj I zmienił status Królestwa na jedną z prowincji Rosji
5.Likwidacja sejmu, przekreślenie niezawisłości sądów, wprowadzenie urzędników carskich na urzędy Królestwa.