Prosze o szybkie rozwiazanie najlepiej dzisiaj
Zad. 9
Bateria wyczerpie się po godzinie, jeżeli będzie pobierany z niej prąd stały o natężeniu 8,1 A. Oblicz, jaki ładunek wtedy przepłynie. Wynik podaj w kulombach (1C = 1A • 1s). Przez żarówkę latarki zasilanej tą baterią płynie prąd stały o natężeniu 0,3 A. Po ilu godzinach używania tej latarki wyczerpie się bateria? Zapisz obliczenia.

Zad.10
Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300 kg wody, zmieniając swoją temperaturę z 80°C na 60°C.. 1 kg wody ochładzając się o 1°C oddaje 4,2 kJ ciepła. Ile ciepła oddaje woda w tym kaloryferze w ciągu doby? Zapisz obliczenia.

Zad.11
Transformator obniża napięcie 220 V do 12 V. Z ilu zwojów składa się uzwojenie pierwotne, jeśli uzwojenie wtórne ma 30 zwojów? Wykonaj obliczenia.
Zad.14
Czajnik bezprzewodowy pracujący pod napięciem 230V posiada moc1150 W. Zakładając, że dziennie używamy go 30 min oblicz, ile zapłacimy za zużytą energię elektryczną w ciągu całego tygodnia. Cena 1 kWh to 30 groszy. Wykonaj obliczenia.


Zad.15

Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeśli jej prędkość w powietrzu ma wartość 340 ? Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-04-10T18:02:23+02:00
[*].!!.!


zad.9
Wartość ładunku przepływającego
w ciągu godziny w kulombach:
q = 8,1 A · 3600 s = 29160 C
Czas, po jakim wyczerpie się bateria:
29160 C : 0,3 A = 97200 s
97200 s = 27 h
Przepłynie w ciągu godziny wynosi 29160 C.
Wyczerpie się po 27 h używania tej latarki.


zad.10
Dane:
m=300kg,
cw=4,2 kJ/kg*C,
t1=80*C,
t2=60*C
szukane:Q
Q = m*cw*[t1-t2] = 300kg*4,2kJ/kg*C*20*C = 25 200 kJ = 25,2 MJ

Odp:Woda oddaje 25,2 MJ ciepła w ciągu doby w zadanych warunkach.


Tyle umiem ;))
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:13:05+02:00
Zad 9
I - prąd = 8,1 A
t - czas = 1 h = 3600 s
g - ładunek = ?
I = g/t
g = It = 8,1 razy 3600 = 29160 C
zad 10
Δt - różnica temperatur = 80° - 60° = 20°
300 kg razy 20° = 6000 kg°
6000 razy 4,2 kJ = 25200 J
zad 11
U1 - napięcie pierwotne = 220 V
U2 - napięcie wtórne = 12 V
z1 - zwoje pierwotne = ?
z2 - zwoje wtórne = 30
U1/U2 = z1/z2
U2z1 = U1z2
z1 = U1z2/U2 = 220 razy 30/12 = 550 zwojów
zad 14
P - moc czajnika = 1150 W = 1,150 kW
U - napięcie = 230 V
t - czas użytkowania = 30 min = 0,5 h razy 7 dni = 3,5 h
E - energia pobrana = 3,5 razy 1,150 = 4,025 kWh
K - koszt = 4,025 razy 0,30 zł = 1,2075 zł
zad 15
f - częśtotliwość = 170 Hz
v - prędkość = 340 m/s
Υ - długość fali = ?
v = Υf
Υ = v/f = 340/170 = 2 m