Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Zacznę od tego, że mangan w tym związku ma 7 stopień utlenienia, a wodny roztwór KMnO₄ ma barwę fioletową i zmienia się ona w zależności od tego, w jakim środowisku reakcja przebiega. Ja uczyłem się na zapisie jonowym:

A. Środowisko kwasowe:
2 MnO₄- + 5 SO₃²- + 6 H+ --> 2 Mn²+ + 5 SO₄²- + 3 H₂O

Opis: Roztwór z fioletowego zmienia barwę na bezbarwną (odbarwia się), a powstający jon Mn²+ jest na II stopniu utlenienia.

B. Środowisko zasadowe:
2 MnO₄- + SO₃²- + 2 OH- --> 2 MnO₄²- + SO₄²- + H₂O

Opis: Roztwór z fioletowego zmienia barwę na zieloną, a powstający jon MnO₄²- zawiera mangan na VI stopniu utlenienia.

C. Środowisko obojętne:
2 MnO₄- + 3 SO₃²- + H₂O --> 2 MnO₂ (osad) + 3 SO₄²- + 2 OH-

Opis: Roztwór z fioletowego zmienia barwę na brunatną, a powstający MnO₂ zawiera mangan na IV stopniu utlenienia.
15 4 15