Napisz opis sytuacji na podstawie Świtezianki!!


Albo pomóż z krzyzówką na fizykę!! :)
1ciała trwałe odkształcające sie pod wpływem oddziaływań.
2 gwałtowne parowanie w całej objętości
3 łatwo znienić ich kształt, lecz trudno objętość
4 inaczej substancja
5 tworzy ją kreda w wodzie
6 nie ma tam żadnej substancji
7 rozpuszcza sie w niej parafina
8 zjawisko odwrotne do parownia
9 cecha wszystkich oddziaływań

1

Odpowiedzi

2010-04-11T14:26:10+02:00
1. Siły zewnętrznej
2. Wrzenie
3. Ciecze
4. Materia
5. Zawiesina
6.
7. terpentynie lub benzynie aptecznej
8. Skraplanie
9. Przyciąganie