Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:19:24+02:00
Przeciwdziałanie mobbingowi

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przedsięwzięcia działań udaremniających mobbing (art. 943 § 1 K.p.). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby korzystał przy tym z pomocy np. organizacji związkowych czy poradni specjalistycznych. W praktyce realizacja tego obowiązku może polegać na:
- uświadomieniu podwładnym istoty i zagrożeń wypływających z mobbingu,
- precyzyjne określenie działań, które mogą być uznane za mobbing,
- wyznaczeniu godzin, w których będą rozpatrywane indywidualne sprawy pracowników w tym zakresie,
- zobowiązanie pracowników do informowania o pojawieniu się wszelkich przejawów mobbingu,
- określeniu kar grożących za psychiczne znęcanie się na współpracownikach.
Stosownym narzędziem, w którym powinny zawierać się uregulowania odnośnie powyższych kwestii jest np. regulamin pracy. Już samo umieszczenie w nim reguł postępowania w przypadku pojawienia się mobbingu w zakładzie pracy dowodzi, że pracodawca przykłada należytą wagę do problemu.
Warto tu nadmienić, że wszelkie działania antymobingowe bez wątpienia wpływają pozytywnie np. na produkcyjność zakładu pracy. Dlatego też tak ważne jest, aby pracownicy mieli pełną świadomość istnienia tego typu zjawiska oraz zagrożeń, które mogą z niego wypływać.
9 3 9
2010-04-10T19:19:43+02:00
- uświadomieniu podwładnym istoty i zagrożeń wypływających z mobbingu
- określeniu kar grożących za psychiczne znęcanie się na współpracownikach
- precyzyjne określenie działań, które mogą być uznane za mobbing
- zobowiązanie pracowników do informowania o pojawieniu się wszelkich przejawów mobbingu
- wyznaczeniu godzin, w których będą rozpatrywane indywidualne sprawy pracowników w tym zakresie
9 3 9
2010-04-10T19:20:33+02:00
Coraz częstszym,negatywnym zjawiskiem w miejscu pracy w Polsce,jak również na całym świecie obok molestowania stał się mobbing.Są to zjawiska należace do najgrożniejszych,na które narażone są kobiety i mężczyżni,zjawiska oczywiście niezgodne z prawem i obowiązującymi przepisami.
5 2 5