Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T21:25:32+02:00
Znaczenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej
rewolucja doprowadziła do likwidacji feudalizmu; chłop otrzymał ziemię na własność;
na miejsce feudała zjawił się kapitalista (nie zażegnano więc wyzysku), powstała nowa klasa - burżuazja;
wprowadzono wolność słowa, swobodę wyznania, nietykalność osobistą;
rewolucja zniosła przywileje szlachty i osłabiła dawną arystokrację;
rewolucja zrodziła patriotyzm i świadomość obywatelską;
zmieniła kryteria i drogi społecznego awansu (w wojsku zaczęła się liczyć odwaga i zdolności a nie pochodzenie - przykładem jest obdarzony wielkim talentem przywódczym Napoleon Bonaparte);
rewolucja stała się wzorem dla innych feudalnych państw (Austria, Anglia);
rewolucja pociągła niepotrzebne ofiary, zniszczenie kraju, dóbr kultury i tradycyjnych wartości.
2010-04-10T21:30:09+02:00

Główna myśl Wielkiej Rewolucji Francuskiej to hasło : „Każdy ma prawo do wykształcenia” .
rozwoj nauki
szkoły z początku bezpłatne, wiedza z zakresu języka ojczystego , matematyki , początków geometrii , naukę o konstytucji,retoryka logika , fizyka , matematyka
-powiększenie wydajności pracy (ludzie byli bardziej wykształceni)
-podniesienie zarobków (ze wzgl na lepszych, wykształconych pracowników)
1 5 1