Odpowiedzi

2010-04-10T21:33:17+02:00
Oświecenie:
przekonanie o nastaniu epoki przełomowej, odrzucającej zły gust, zacofanie i nieuctwo; wiara w rozum, propagowanie wzorca człowieka oświecenia, hasła wolności, tolerancji, materialistyczna, racjonalistyczna wizja świata.

Pozytywizm:
realizm, obiektywne, wierne przed stawianie świata, mówienie o tym, co da sie poznać, sprawdzić, nauka, rozum, wiedza, doświadczenie, najważniejszy rozwój gospodarki, ośiaty, wyeliminowanie fantazji i fikcji, pesymistyczny obraz świata.

Romantyzm:
dążenie do demokratycznych przemian, walka o wyzwolenie, odrodzenie narodowe, indywidualizm, założenie o odrębności i nieprzeciętności jednostki, bunt przeciw światu, normom społecznym, ograniczeniom, odrzucenie oświeceniowej wizji świata intuicja, natchnienie, sny, emocje, odrodzenie religijności.

1 5 1
2010-04-10T21:40:53+02:00
Pozytywisci:
-ideologia
-scjentyzm - rezygnacja z metafizyki czyli kalkulacji myślowych oderwanych od rzeczywistości na rzecz wiedzy zdobywanej drogą nauki
-ewolucjonizm - stopniowe przekształcanie się wszelkich form życia w coraz wyższe i doskonalsze;
- utylitaryzm - propagujący przekonanie, że każdy człowiek powinien pracować w dostępnym mu zakresie i według swoich możliwości na korzyść społeczeństwa.
-emancypacja kobiet czyli żądanie dla nich prawa do podejmowania pracy zarobkowej i samodzielnego decydowania o własnym losie
-emancypacja Żydów czyli nawoływanie do zaangażowania ich w pracę o podniesienie poziomu gospodarczego kraju oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
-zgodność przedstawionych w literaturze obrazów z rzeczywistością;
-prezentacja typowych dla epoki problemów ekonomiczno-społecznych
-wynikająca z niej typowość postaci i sytuacji.

romantycy:
-irracjonalizm - pogląd przeciwstawiający się myśleniu racjonalnemu; eksponujący to co nieracjonalne, wbrew logice, pojmowane poprzez wyobraźnię, imaginacje,
-tajemniczość - romantycy uwielbiają aurę niezwykłości, niedopowiedzenia; akcja często dzieje się w niezwykłych okolicznościach, w aurze nocy, ciemności; ujawnienie bytów duchowych,
- ludowość - szczególna fascynacja kulturą, podaniami i pieśniami ludowymi, wiara w przesądy, w życie pozagrobowe, widma i zjawy,
-mistycyzm - przekonanie o możliwości nawiązania kontaktu z Bogiem, bóstwem,
- historyzm - romantycy szczególnie interesowali się historią średniowiecza, najbardziej odległą, tajemniczą, niezwykłą,

mysliciele oswiecenia:
-racjonalizm
-dazyli do zbudowania wizji harmonijnego rozwoju człowieka o stałych cechach osobowości, ale literatura i sztuka tej epoki ukazywały wciąż istniejący konflikt racji rozumu i uczucia, działań i celów, natury i kultury.
4 2 4