1. Uzupełnij i napisz równania reakcji chemicznych. Dobierz współczynniki stechiometryczne:
a) .... + HNO3 -> Mg(NO3)2 + H2O
b) C2H5OH + .... -> CO2 + H2O
c) Mg(OH)2 + ..... -> MgCl2 + ......
d) CH3-COOH + C2H5OH -> .... + .....
e) H2O + .... -> H2SO3
f) ..... -> (H2O) Fe 3+ + SO4 2-
g) ........ -> CaO + CO2

2. Poniższe równanie reakcji przedstawia jonowy zapis otrzymywania osadu pewnej soli: Cu2+ + 2NO3 - + 2H+ + S2- -> CaS + 2H+ + 2 NO3-
a) Podaj nazwę tej soli.
b) Napisz równanie reakcji, stosując zapis cząsteczkowy.
c) Napisz równanie reakcji, stosując skrócony zapis jonowy.

3

Odpowiedzi

2010-04-11T00:43:45+02:00
1.
a) Mg(OH)₂ + 2 HNO₃ -> Mg(NO₃)₂ + 2 H₂O
b) C₂H₅OH + 3 O₂ -> 2 CO₂ + 3 H₂O
c) Mg(OH)₂ + 2 HCl -> MgCl2 + H₂
d) CH₃-COOH + C₂H5OH -> CH₃COOC₂H₅ + H₂O
e) H₂O + SO₂ -> H₂SO₃
f) Fe₂(SO₄)₃ -> (H₂O) 2 Fe^3+ + 3 SO₄^2-
g) CaCO₃ -> (temp.) CaO + CO₂
2.
2. Cu2+ + 2NO3 - + 2H+ + S2- -> CuS + 2H+ + 2 NO3-
a) siarczek miedzi(II)
b) Cu(NO₃)₂ + H₂S -> CuS + 2 HNO₃
c) Cu^2+ + S^2- -> CuS (strzałka w dół)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T00:50:18+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a) MgO + 2HNO3 -> Mg(NO3)2 + H2O
b) C2H5OH + 3 O2 -> 2CO2 + 3H2O
c) Mg(OH)2 + 2HCl-> MgCl2 + 2H2O
d) CH3-COOH + C2H5OH -> CH3-COOC2H5 + H2O
e) H2O + SO2 -> H2SO3
f) Fe2(SO4)3 -> (H2O) 2Fe(3+) + 3SO4(2-)
g) CaCO3 -> CaO + CO2

2. W poleceniu jest błąd powinno być CuS a nie CaS!!!
a) siarczek miedzi(II)
b) Cu(NO3)2 + H2S----->CuS + 2HNO3
c) Cu(2+) + S(2-)----->CuS
2 5 2
2010-04-11T00:55:01+02:00
A) Mg +2 HNO3 -> Mg(NO3)2 + H2O
b) C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O
c) Mg(OH)2 + 2HCl -> MgCl2 + 2H2O
d) CH3-COOH + C2H5OH ----H+---->CH3COOC2H5+ H20 (w srod kwaśnym)
f) .Fe2(SO4)3.... -> 2 Fe 3+ +3 SO4 2-
g) .CaCO3 -> CaO + CO2


Cu2+ + 2NO3 - + 2H+ + S2- -> CaS + 2H+ + 2 NO3-
Chyba powinno byc Cus

siarczek miedzi (II)
Cu2+ + 2NO3 - + 2H+ + S2- -> CuS| + 2H+ + 2 NO3-

Cu(NO3)2 + 2 H2S= Cus| + 2HNO3


Cu2+ + S2- = CuS(osad)
1 5 1